Coaching


Naszym celem jest stworzenie uczniom przyjaznej przestrzeni edukacyjnej: bez ocen, prac domowych, kar i nagród.

W tym celu niezbędne jest wyposażenie nauczycieli w odpowiednie narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą.


Od stycznia 2018 The Lemon Tree rozpoczyna organizację szkoleń kadry pedagogicznej. 


Program warsztatów dostępny będzie już niebawem.#chodzębochcę        #uczębochcę