Coaching

Naszym celem jest stworzenie uczniom przyjaznej przestrzeni edukacyjnej: bez ocen, prac domowych, kar i nagród.
W tym celu niezbędne jest wyposażenie nauczycieli w odpowiednie narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Od stycznia 2018 The Lemon Tree rozpoczyna organizację szkoleń kadry pedagogicznej. 

Program warsztatów dostępny będzie już niebawem.

#chodzębochcę        #uczębochcę