FAQ

1. Ile jest osób w grupie na kursach językowych?

Kursy dla dzieci organizujemy w grupach maksimum 8 osobowych. Szkolenia dla dorosłych odbywają się w gronie maksimum 4 osobowym. Ilość osób w grupie można wybrać podczas zapisu na kurs językowy.

2. Jaka jest cena kursu?

Ceny kursów są różne. Zależą od intensywności zajęć, długości spotkań,  ilości zajęć w semestrze oraz wielkości grupy. Szczegółowe cenniki są dostępne na naszej stronie inetrenetowej www.tlt.com.pl w zakładce cennik. Zawsze można też porozmawiać telefonicznie z pracownikiem szkoły, który udzieli wszelkich informacji.

3. Ile trwają zajęcia językowe?

W naszej szkole oferujemy zajęcia 45, 60 oraz 90 minutowe. Zależy nam aby uczniowie wybrali optymalną dla siebie opcję.

4. Ile jest zajęć w semestrze?

Każdy kurs z naszej oferty ma określoną ilość godzin. Najpopularniejsze kursy działające z częstotliwościa 2 x 60 minut w tygodniu mają 28 lekcji w semestrze. Zajęcia tej samej długości lecz tylko raz w tygodniu to 14 zajęć. Te wszystkie informacje znaleźć można w cenniku na naszej stronie internetowej www.tlt.com.pl , a następnie w umowie kursowej.

5. Jaki kurs najlepiej wybrać?

Efektywny kurs powinien być:

  • • atrakcyjny pod względem treści
  • • ambitny lingwistycznie
  • • dopasowany poziomem (nie być zbyt łatwy, nie zbyt trudny)
  • • zgrany czasowo z grafikiem ucznia (dający swobodny czas na uczestnictwo w zajęciach)
  • • prowadzony przez inspirującego lektora-trenera

6. Czym różni się Demokratyczna Szkoła Językowa The Lemon Tree od innych szkół językowych?

Podstawowe trzy różnice to:

• brak testów

• brak ocen

• brak prac domowych

Zamiast na testowaniu, ocenianiu i zadawaniu prac domowych skupiamy się tworzeniu zajęć dostosowanych do potrzeb i zainteresowań naszych uczniów.

7. Dlaczego w TLT nie ma testów?

Na początek zastanówmy się komu i po co testy miałyby służyć. Wielu pedagogów twierdzi, że wszelkiej maści kartkówki, sprawdziany i prace klasowe są informacją zwrotną dla uczniów na temat ich postępów i mają wpływać pozytywnie na chęć do dalszej pracy. W TLT uważamy, że jest to założenie błędne.

Dlaczego testy nie działają:

Strata czasu – Ponieważ testy są tak istotnym elementem w polskim systemie edukacji, nieproporcjonalnie dużo czasu uczniowie spędzają na przygotowaniach do mniejszych i większych sprawdzianów. Zamiast uczyć się języka, zdobywać kompetencje, obcować z kulturą krajów anglojęzycznych uczą się jak zdawać egzaminy.

Fałszywe poczucie bezpieczeństwa – Dobre wyniki w testach dają nauczycielom i rodzicom (a także samym uczniom) poczucie, że osiągnęli pewien poziom biegłości językowej. Niestety jest to poczucie fałszywe. To, że ktoś zdał egzamin nie oznacza, że potrafi posługiwać się językiem obcym. Oznacza to tylko tyle, że nauczył się zdawać egzamin.

Motywacja zewnętrzna zamiast zaangażowania – Zamiast skupiać się na zdobywaniu wiedzy i płynącej stąd satysfakcji priorytetem dla uczniów staje się zdobycie dobrej oceny na teście. Czasami presja na osiągnięcie wysokich rezultatów jest tak duża, że uczniowie gotowi są oszukiwać i ściągać byle tylko otrzymać upragnioną ocenę.

Kreatywność albo sprawiedliwość – testy mogą zawierać pytania otwarte, czyli takie na, które uczeń może udzielić rozbudowanej i kreatywnej odpowiedzi. Ich wadą jest jednak subiektywność oceny. Od gustu i preferencji nauczyciela zależy jak zostanie oceniona odpowiedź. Z drugiej strony mamy pytania zamknięte, które mają tylko jedną poprawną odpowiedź. Łatwo je obiektywnie ocenić. Jednocześnie nie pozostawiamy uczniowi miejsca na kreatywność. Żadne z tych rozwiązań nie jest dobre.

Stres – wszystkie testy generują pewien poziom stresu. Jedni radzą sobie z nim lepiej inni gorzej ale dla wszystkich jest on szkodliwy w nadmiarze. Uważamy, że życie przysparza wystarczająco dużo stresu i podczas nauki uczniowie powinni skupić się na emocjach pozytywnych.

Sztuczne środowisko – większość testów odbywa się warunkach  izolacji, braku możliwości kontaktu z otoczeniem i bez dostępu do materiałów źródłowych. Jednym słowem podczas testu uczeń nie może się komunikować. Jest to sytuacja absurdalna. Wszak języki powstały po to aby się komunikować.

8. Dlaczego w TLT nie ma ocen?

Chodzę, bo chcę! Tak najprościej można wyjaśnić dlaczego w TLT zrezygnowaliśmy z wszystkich form oceniania. Chcemy aby nasi uczniowie czerpali satysfakcję i motywację do działania z uczestnictwa w zajęciach a nie skupiali się zdobywaniu kolejnych pieczątek, naklejek czy ocen. Poddawanie ocenie niszczy wewnętrzną motywację uczniów. A w przypadku bardzo wrażliwych osób negatywnie wpływa na poczucie własnej wartości.

9. Dlaczego w TLT nie ma prac domowych?

W założeniu prace domowe mają sprawiać, że uczniowie będą szybciej przyswajać zaprezentowany przez nauczyciela materiał. Uważamy, że to założenie jest błędne.

Oto dlaczego:

Strata czasu – przeciętnie podczas każdych zajęć ok 10-15 min. poświęcane jest na sprawdzanie i zadawanie pracy domowej. O ile praca domowa zostaje odrobiona, uczeń przeznacza na nią ok 5 min. Oznacza to, że każdorazowo traci ok 5-10 min.

Równanie w dół – aby wykorzystać czas poświęcony przez uczniów na odrobienie pracy domowej nauczyciel powinien przygotowywać każde kolejne zajęcia zakładając, że wszyscy ją odrobili. Taka sytuacja rzadko ma miejsce. W rezultacie zajęcia odbywają się kosztem osób, które wykonały zadanie domowe. Nudzą się ponieważ nauczyciel powiela pracę, którą wykonali już w domu.

Brak zaangażowania – skupiając uwagę na osobach nieprzygotowanych do zajęć, które nie odrobiły pracy domowej nauczyciel niszczy pozytywne nastawienie z jakim uczniowie przychodzą na lekcję. Absolutnie zgubny wpływ na atmosferę zajęć ma wystawianie niedostatecznych ocen za brak pracy domowej.

Eliminując prace domowe unikamy wszystkich w.w. problemów.

Ostatni, być może najważniejszy argument za rezygnacją z prac domowych to szacunek dla czasu wolnego. Dzięki temu, że nie ma prac domowych, po zakończeniu zajęć każdy uczeń może robić to na  co ma ochotę. Spędzać czas z rodziną, ze znajomymi, na świeżym  powietrzu, w domu, czy choćby grając w Minecraft.

10. Co się dzieje w przypadku, gdy uczeń będzie chciał mieć zadaną pracę domową?

Jeśli uczeń poprosi o zadanie domowe, mamy przygotowane lektury z nośnikami audio. Lektorzy na prośbę ucznia wypożyczą materiały do samodzielnej pracy w domu.

11. A co, jeśli moje dziecko nie będzie się chciało uczyć?

Brak przymusu jest dla nas wartością nadrzędną. Dlatego prosimy aby nie przymuszali  Państwo swoich dzieci do udziału w zajęciach językowych. Z naszej strony staramy się zapewnić wszystkim naszym uczniom treści odpowiadające ich oczekiwaniom i potrzebom. Nie ograniczamy się do treści zawartych w podręcznikach szkolnych. Dlatego w naszej ofercie znajdują się zajęcia z klockami lego, zajęcia z wykorzystaniem gier komputerowych, dla miłośników i miłośniczek przygód Elzy zajęcia inspirowane jej przygodami. Dla uczniów starszych zajęcia o tematyce biznesowej, medycznej czy prawniczej.

12. Czy mogę być pewny, że moje dziecko zda egzamin maturalny, FCE lub inny?

Kursy egzaminacyjne rządzą się nieco innymi prawami niż nasze pozostałe kursy. Ich celem nie jest nauka języka tylko  przygotowanie do egzaminu. Poznajemy rodzaje zadań, które pojawiają się na egzaminie, sposoby ich rozwiązywania, najczęściej popełniane błędy i zastawiane przez egzaminatorów zasadzki. Ważnym elementem kursów egzaminacyjnych jest budowanie pozytywnego nastawienia i pewnego dystansu do doświadczenia jakim jest egzamin. Zamiast walczyć ze stresem staramy się go oswoić.

13. Czy warto wprowadzać nauczanie demokratyczne w szkole językowej skoro na co dzień dziecko nie ma styczności z taką edukacją?

Nadrzędną wartością w TLT jest stworzenie środowiska maksymalnie zbliżonego do autentycznego, w którym uczniowie będą wykorzystywać swoje kompetencje językowe. Osiągamy ten cel przez dopasowanie treści zajęć do potrzeb i zainteresowań uczniów. Uczniowie mają realny wpływ na to czego, jak i w jakim tempie się uczą dzięki czemu mają poczucie odpowiedzialności za swój proces kształcenia.

14. W jaki sposób rozwiązujecie konflikty podczas zajęć?

Jak w każdej grupie także podczas zajęć w TLT mogą zdarzać się sytuacje konfliktowe. Wszyscy nasi lektorzy przeszkoleni są w metodzie porozumiewania się opracowanej przez Marshala Rosenberga Porozumienie Bez Przemocy. Dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach obu stron dialogu, a także specyficznym formom posługiwania się językiem, pozwala ona na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej.

15. Dlaczego TLT używa terminu Demokratyczna Szkoła Językowa skoro to nauczyciele przygotowują materiał, z którym pracujecie podczas zajęć?W szkole demokratycznej to uczniowie organizują swój czas.

To prawda, że nazwa Demokratyczna Szkoła Językowa jest trochę na wyrost. Wynika to ze specyfiki naszej działalności. Od pierwszego do ostatniego dnia zajęć wszyscy nasi pracownicy starają uzyskiwać od uczniów maksymalnie dużo informacji o ich zainteresowaniach i potrzebach. Na tej podstawie nauczyciele przygotowują autorskie rozkłady materiału i plany zajęć.  Nie pozostawiamy jednak naszym uczniom pełnej dowolności w sposobie spędzania czasu podczas lekcji. Większość naszych uczniów odbywa zajęcia jedynie dwa razy w tygodniu. Jest to zbyt krótki czas by uczniowie byli w stanie samodzielnie zorganizować swoją naukę.