firma

Demokratyczna Szkoła Językowa The Lemon Tree

 

jest rodzinną placówką edukacyjną prowadzoną przez Magdalenę i Dariusza Napora

 

Historia

 

Szkoła językowa The Lemon Tree istnieje od 2005 roku. Od początku działalności nadrzędnymi celami są dla nas:

 

  • • indywidualne podejście do każdego ucznia

 

 • • dopasowanie treści zajęć do potrzeb każdego ucznia

 

W 2008 roku odbył się pierwszy obóz językowy organizowany przez TLT.

 

W 2015 w TLT powstała koncepcja letnich i zimowych Obozów Demokratycznych inspirowana ideą wolnych szkół demokratycznych.

 

W 2017 roku w oparciu o założenia edukacji demokratycznej powstała Demokratyczna Szkoła Językowa The Lemon Tree.

Idea Edukacji Demokratycznej

 

Każda szkoła demokratyczna jest nieco inna. Wszystkie mają jednak kilka cech wspólnych:

 

  • • prawo uczniów do decydowania o sobie (m.in. o sposobie i tempie przyswajania materiału);

 

  • • oparcie współpracy na wzajemnym szacunku i zaufaniu;

 

Założenia Demokratycznej Szkoły Językowej The Lemon Tree

 

   • • szacunek dla każdego ucznia, jego emocji i potrzeb (kierujemy się PBP, czyli Porozumienie Bez Przemocy)

   

  • • wspieranie samodzielności i odpowiedzialności

 

   • • uczniowie są zaangażowani (chcą, a nie muszą)

   

 • • brak ocen, testów oraz prac domowych

 

Nasze cele można podsumować maksymą: “Chodzę, bo chcę!” 

 

Categories: