CAE

CAE

Program CAE PREP składa się z 2 komponentów.

Pierwszy z nich ma na celu merytoryczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w oparciu zarówno o materiały pochodzące z testów z lat ubiegłych jak i najnowsze publikacje Cambridge University Press.

Celem drugiego komponentu jest dokładne zapoznanie studentów z formą, kryteriami, wymogami oraz systemem oceniania egzaminu.

W trakcie trwania kursu The Lemon Tree organizuje egzamin próbny na bazie autentycznych materiałów, po którym słuchacze zostają ukierunkowani według indywidualnych potrzeb.

Categories: