Matura 2018

 

Matura 2018

 

The Lemon Tree opracowało kurs przygotowujący dla maturzystów kładący główny nacisk na autentyczną komunikację, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.  Podczas 70 godzin kursu słuchacze będą doskonalić umiejętności prowadzenia rozmów na określone tematy, interpretować fakty oraz wyrażać swoje opinie. Ponadto kurs skupia się na poszerzaniu umiejętności językowych zdających, czyli poprawności i płynności wypowiedzi, bogactwie używanych sformułowań oraz ich adekwatności do rozmowy.  Ponieważ kryteria oceniania egzaminu uwzględniają przede wszystkim umiejętność przekazywania wymaganych informacji oraz treść i formy prezentacji studenci na kursach przygotowawczych w The Lemon Tree będą organizować liczne projekty oraz uczestniczyć w dyskusjach. Egzamin Maturalny sprawdza także umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz pisania. Właśnie dlatego, na kursach przygotowawczych The Lemon Tree wykorzystuje teksty autentyczne, takie jak broszury informacyjne, artykuły prasowe itp. Materiały do słuchania stanowią natomiast fragmenty audycji radiowych, komunikaty, czy nagrania na automatyczną sekretarkę. Takie kryteria wymagają od nauczyciela zwrócenia większej uwagi na elementy pracy z uczniami, które pomogą im lepiej zaprezentować się na egzaminie. Centrum Językowe The Lemon Tree uczy słuchaczy m.in. pisania tekstów z przestrzeganiem limitu słów, zachowania przyjętej formy wypowiedzi i dokładnego realizowania tematu, a poprzez dobrze zorganizowaną pracę w parach czy grupach maksymalizuje czas przeznaczony na mówienie.

 

Categories: