Teens

 

Teens (młodzież licealna)

 

Młode osoby między 16 a 18 rokiem życia często mają już sprecyzowane cele i wiedzą, co czekają je w najbliższej przyszłości. Właśnie, dlatego Demokratyczna Szkoła Językowa The Lemon Tree wprowadziła specjalnie dla tej grupy wiekowej metodę Conscious Learning. Studenci mają wpływ na treść kursu i poruszają interesujące ich tematy, przez co zwiększa się efektywność nauki. Ponadto, metoda ta wymaga od słuchaczy wzięcia odpowiedzialności za własny proces kształcenia. Uczniowie doświadczają, obserwują, dyskutują, a także definiują trudności oraz wytyczają sobie nowe cele. Poza stałymi elementami programu, takimi jak słownictwo, funkcje, gramatyka uczniowie doskonalą umiejętności językowe m.in. poprzez  słuchanie i tłumaczenie piosenek ulubionych wykonawców oraz czytanie wybranej przez nich lektury. Istotny jest też mobilny dostęp do każdego kursu poprzez platformę internetową szkoły.

 

Nieobecność dziecka na zajęciach zawsze może być bezpłatnie odpracowana.

 

Categories: