nauka

 

Proces nauki języka w TLT opieramy na następujących założeniach:

• wspieranie naturalnej ciekawości i kreatywności przez odpowiadanie na potrzeby uczniów

• brak przymusu, ocen, testów i prac domowych

• współodpowiedzialność za swoją edukację.
(każdy uczeń ma wpływ na to czego, kiedy i jaką metodą się uczy; ze wsparciem nauczyciela planuje swoje działania)

• indywidualne podejście do każdego ucznia

• różnowiekowe grupy

Categories: