POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.tlt.com.pl oraz www.thelemontree.pl

Administratorem strony jest Dariusz Napora, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lemon Tree  Dariusz Napora, z siedzibą ul. Dantego 5/67, 01-914 Warszawa, NIP 1181631206.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: d.napora@tlt.com.pl

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. 1. Administrator – Dariusz Napora,prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lemon Tree Quality Language Services Dariusz Napora, z siedzibą ul. Dantego 5/67, 01-914 Warszawa, NIP 1181631206,
 2. 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem tlt.com.pl oraz www.thelemontree.pl
 3. 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§2
Dane osobowe

 1. 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza dostępnego na Stronie, tzw. formularza kontaktowego.
 2. 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na pytanie, zorganizowania kursu językowego zgodnego z zamówieniem.
 4. 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji umowy na szkolenie językowe/obóz poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej opłatę za usługę.
 5. 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych nieupoważnionym podmiotom trzecim.
 8. 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE.
 9. 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • -prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • -prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • -prawo do przenoszenia danych,
   • -prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • -prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza kontaktowego zapisane zostają w bazie danych  zlokalizowanej na serwerze usługodawcy działającego pod adresem internetowym linuxpl.com i będącym w spółce z H88 S.A.  z siedzibą w Poznaniu , Franklina Roosevelta 22 , 60-829 Poznań NIP: 782-262-21-68, REGON: 364261632, KRS 0000612359.

Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

   • -Akonto biuro księgowe z siedzibą Adampolska 3, 00-001 Warszawa, w celu dokonania sprawozdań finansowych firmy z każdego miesiąca
   • -InFakt inFakt Sp. z o.o. 30-549 Kraków, ul. Kącik 4, NIP: 945-212-16-81, REGON: 120874766 oraz 30-549 Kraków, ul. Kącik 4
    NIP: 945-212-16-81, REGON: 120874766 inFakt Biuro Rachunkowe Sp. z o.o., 30-549 Kraków, ul. Kącik 4 NIP: 679-307-84-30, REGON: 122452673 w celu korzystania z systemu fakturowania, w ramach którego generowane i wysyłane są do Użytkowników faktury dokumentujące wykupione kursy językowe.
   • – Oktavawe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa udostępniającej szkole tzw Miejsce Przetwarzania danych (chmurę dyskową).
   • -Pracownikom administracyjnym i lektorom firmy Lemon Tree Quality Language Services Dariusz Napora w zakresie koniecznym dla realizacji zamówienia szkolenia językowego/obozu. Lista pracowników oraz umów powierzenia dostępna w siedzibie firmy.Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

§3
Pliki cookies

Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.

  1. 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  3. 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.


§4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • -piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • -kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Aby korzystać ze strony internetowej www.tlt.com.pl, www.thelemontree.pl niezbędne jest posiadanie:

– urządzenie z dostępem do Internetu

– aktywna skrzynka odbierająca wiadomości email

– przeglądarka internetowa umożliwiająca otwieranie stron www.

Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub tym samym oknie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności i regulaminem tych stron.

Administrator ostrzega, że aby bezpiecznie przeglądać strony internetowe warto zadbać o bezpieczeństwo w sieci w wykupić dodatkowe zabezpieczenia/zmienić ustawienia przeglądarki.

Jednocześnie administrator informuje, że strony www.tlt.com.pl oraz www.thelemontree.pl posiadają certyfikaty bezpieczeństwa SSL.

§5
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści znajdujących się na Stronie lub działania czy zaniechania podjęte na tej podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części na jego stronie internetowej bez jego wyraźniej uprzedniej zgody pisemnej.