BEC

 

BEC

 

Program BEC  składa się z 2 komponentów.

 

Pierwszy z nich ma na celu merytoryczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w oparciu zarówno o materiały pochodzące z testów z lat ubiegłych jak i najnowsze publikacje.  The Lemon Tree szczególny nacisk kładzie na zapoznanie studentów z formami korespondencji biznesowej, rozszerzenie znajomości słownictwa z różnych dziedzin biznesu, rozróżnienie języka formalnego od nieformalnego, a także umiejętność formowania dłuższych wypowiedzi, prezentacji i dyskusji na tematy zawodowe. Innowacją Demokratycznej Szkoły Językowej The Lemon Tree  są warsztaty Business Meetings, podczas których uczestnicy kursu mają możliwość wygłaszania przemówień, oraz mogą się poddać symulacji konwersacji służbowych.

Celem drugiego komponentu jest dokładne zapoznanie słuchaczy z formą, kryteriami, wymogami oraz systemem oceniania egzaminu.

 

W trakcie trwania kursu The Lemon Tree organizuje egzamin próbny na bazie autentycznych materiałów, po którym kandydaci zostają ukierunkowani według indywidualnych potrzeb.

 Zajęcia prowadzone są przez lektora-trenera.

Categories: